In China they call her: “The Princess of Norway”

OSLO (NRK): The Chinese world star is so excited about Norwegian Eldbjørg Hemsing that he has written a piece for her.

Written by: BÅRD SKAR/NRK
Published Sep 21 2018 at 09:42
Updated 16 Oct 2018 at 12:35

Aftenposten’s music reviewer calls it a sensation.

Tan Dun is an international star, one of the biggest names in music today.

says Maren Ørstavik to NRK.

Tan Dun is in Norway on the occasion of the Ultima festival, which takes place in Oslo. He directs the Oslo Philharmonic, and has written all the music at the concert which took place on Wednesday.

One of the pieces is specially written for the Norwegian violinist.

That he wrote a work for Eldbjørg is not only a huge honor for her, it is also a feather in the hat for Norwegian music life. With this he takes Norway and Norwegian music out into the world.

says Ørstavik.

Who is Tan Dun?

Tan Dun, does that sound familiar? Maybe. Many have heard his music without being aware of it. In addition to writing opera and orchestral music, he writes film music.

In 2001 he received the Oscar for best original music in the movie “Sneaking tiger, hidden dragon”. The music for the 2008 Beijing Olympics was also his.

The composer was born in 1957.

Read more about Tan Dun.

PRINCESS: Tan Dun instructs Eldbjørg Hemsing and the Oslo Philharmonic
PHOTO: BÅRD SKAR / NRK

NRK will attend the rehearsals this week and met Eldbjørg Hemsing and Tan Dun for an interview before the concert.

It wasn’t the first time they met – Tan Dun (61) and Eldbjørg Hemsing (28) have known each other for many years.

A world-renowned New York-based Chinese composer and girl from Aurdal in Valdres – how does that relate?

“The Princess of Norway”

In 2010, the World Expo exhibition was held in Shanghai, China. (This was before the Nobel Prize for Liu Xiaobo soured the relationship between Norway and China).

Eldbjørg represented Norway at a large joint concert entitled “Love Concert”, Tan Dun’s native China.

Mutual enthusiasm: Tan Dun and Eldbjørg Hemsing.
PHOTO: BÅRD SKAR / NRK

Eldbjørg talks about a magical meeting. The collaboration created so much creative energy that they have done several projects together since.

Tan Dun takes it longer:

Eldbjørg is famous in China. We call her “The Princess of Norway”. In China, people only know Ibsen and Grieg. When they learn that she is from Grieg’s homeland, the Chinese get the impression that Norway is as beautiful as this girl.

Tan Dun

And adds with a smile that at that time in 2010, many people thought that Eldbjorg’s fantastic music could help even more Chinese to eat Norwegian salmon.

The peaceful shaman

The violin concerto Tan Dun has written for Eldbjørg Hemsing is called “Fire Ritual”, and is a memory of the victims of the war. Every warrior. Old rituals from the east and the west, told through the music, will awaken the soul of the dead and contribute to no more wars.

Tan Dun has given the Norwegian violinist the role of Shaman of Peace.

SHAMAN: This is how you appear as the shaman of peace, Tan Dun explains.
PHOTO: BÅRD SKAR / NRK

To deliver this message we had to have one of the most peaceful people we could imagine. Eldbjørg was a simple choice. For Chinese who have followed her since the Expo, she represents the beauty and belief that the memory of the victims of war can create a future without war, says the composer and conductor.

Tan Dun
DIRECTING: Tan Dun is filming Eldbjørg Hemsing with his cellphone under the instruction.
PHOTO: BÅRD SKAR / NRK

FACTS ABOUT: Eldbjørg Hemsing

– Born in 1990 in North Aurdal.
– Played violin since she was five years old.
– Debuted as a soloist with the Bergen Philharmonic in 2001.
– Won Virtuos and was a Norwegian participant in Eurovision
Young Musicans in 2008.
– Is now one of Norway’s most sought after soloists internationally.
– Two new CD releases in 2018. Brilliant reviews.

SOURCE: nrk.no/ I Kina kalles hun «Prinsessen av Norge»

You can see an interview from “NRK Hovedscenen” here:

Interview from “NRK Hovedscenen”

I Kina kalles hun «Prinsessen av Norge» (NO)

OSLO (NRK): Den kinesiske verdensstjernen er så begeistret for norske Eldbjørg Hemsing at han har skrevet et stykke for henne.

Skrevet av: BÅRD SKAR/NRK
Publisert Sep. 21 2018 kl. 09:42
Oppdatert 16 Okt. 2018 kl. 12:35

Aftenpostens musikkanmelder kaller det en sensasjon.

Tan Dun er en internasjonal stjerne, et av de største navnene i musikklivet i dag.

sier Maren Ørstavik til NRK.

Kineseren er i Norge i anledning Ultimafestivalen, som foregår i Oslo. Han dirigerer Oslo-Filharmonien, og har skrevet all musikken på konserten som gikk av stabelen onsdag.

Et av stykkene er spesialskrevet for den norske fiolinisten.

At han skiver et verk for Eldbjørg er ikke bare en kjempeære for henne, det er også en fjær i hatten for norsk musikkliv. Med dette tar han Norge og norsk musikk ut i verden

sier Ørstavik.

Hvem er Tan Dun?

Tan Dun, lyder det kjent? Kanskje. Mange har hørt musikken hans uten å være klar over det. For i tillegg til å skrive opera og orkestermusikk, skriver han filmmusikk.

I 2001 fikk han Oscar for beste originalmusikk i filmen «Snikende tiger, skjult drage». Musikken til OL i Beijing i 2008 var også hans.

Komponisten er født i 1957.

Les mer om Tan Dun.

PRINSESSE: Tan Dun instruerer Eldbjørg Hemsing og Oslo-Filharmonien
FOTO: BÅRD SKAR/NRK

NRK overvar prøvene denne uka og møtte Eldbjørg Hemsing og Tan Dun til intervju før konserten.

Det var ikke første gang de møttes – Tan Dun (61) og Eldbjørg Hemsing (28) har kjent hverandre i mange år.

En verdenskjent New York-basert kinesisk komponist og jenta fra Aurdal i Valdres – hvordan henger det sammen?

«Prinsessen av Norge»

I 2010 ble verdensutstillingen World Expo holdt i Shanghai i Kina. (Dette var før Nobel-pristildelingen til Liu Xiaobo forsuret forholdet mellom Norge og Kina).

Eldbjørg representerte Norge på en stor felleskonsert med tittelen «Love Concert», Tan Dun sitt fødeland Kina.

GJENSIDIG BEGEISTRING: Tan Dun og Eldbjørg Hemsing.
FOTO: BÅRD SKAR/NRK

Eldbjørg forteller om et magisk møte. Samarbeidet skapte så mye kreativ energi at de har gjort flere prosjekter sammen siden.

Tan Dun tar det lenger:

Eldbjørg er berømt i Kina. Vi kaller henne «Prinsessen av Norge». I Kina kjenner folk kun Ibsen og Grieg. Når de får vite at hun er fra Griegs hjemland, får kinesernes inntrykk av at Norge er like vakkert som denne jenta.

Tan Dun

Og legger med et smil til at den gang i 2010 tenkte nok mange at Eldbjørgs fantastiske musikk kunne bidra til at enda flere kinesere spiste norsk laks.

Den fredfulle sjaman

Stykket Tan Dun har skrevet for Eldbjørg Hemsing heter «Fire Ritual», og er et minne om krigens ofre. Alle kriger. Gamle ritualer fra øst og vest, fortalt gjennom musikken, skal vekke sjelen til de døde og bidra til at det ikke blir flere kriger.

Tan Dun har gitt den norske fiolinisten rollen som fredens sjaman.

SJAMAN: Slik framstår du som fredens sjaman, forklarer Tan Dun.
FOTO: BÅRD SKAR/NRK

For å levere dette budskapet måtte vi ha en av de mest fredfulle menneskene vi kunne tenke oss. Eldbjørg var et enkelt valg. For kinesere som har fulgt henne siden Expo, representer hun det vakre og troen på at minnet om krigens ofre kan skape en fremtid uten krig, sier komponisten og dirigenten.

Tan Dun
REGI: Tan Dun filmer Eldbjørg Hemsing med mobilen under instruksjonen.
FOTO: BÅRD SKAR/NRK

FAKTA OM: Eldbjørg Hemsing

– Født i 1990 i Nord-Aurdal.
– Spilt fiolin siden hun var fem år.
– Debutere som solist med Bergen Filharmonien i 2001.
– Vant Virtuos og var norsk deltaker i Eurovision Young Musicans i 2008.
– Er nå en av Norges mest etterspurte solister internasjonalt.
– To nye CD-utgivelser i 2018. Strålende kritikker.

KILDE: nrk.no/ I Kina kalles hun «Prinsessen av Norge»

Intervju fra NRK Hovedscenen ser du her:

Intervju fra NRK Hovedscenen.

DEBUT CD REVIEW IN KLASSISKMUSIK

RATING: 6/6 STARS

“… a fabulous discovery … [Hemsing] offers a star performance, technically steady as a mountain goat, bold and assertive where required and sweetly filled like spun sugar in the slow movement… the interpretation of Shostakovich’s first violin concerto is more than superb… this recording is strongly recommended.​”​

Klassiskmusik | Martin Anderson | Oversatt fra engelsk av Mona Levin | 14 February 2018

Forskjellige lands evne til å overse store deler av sin egen kunstarv opphører aldri å overraske – og det gjelder ikke bare Norge. Nesten hvert eneste land med en musikktradisjon utenfor mainstream lukker øynene, eller heller ørene, for den. Jeg kunne sette opp lange lister med franske komponister som ikke blir spilt i Frankrike, skotske komponister som forblir uspilt i Skottland, belgiske komponister som er ukjente i Belgia, spanske …. Du skjønner tegningen.

Det faktum at Norge bruker lang tid på å (gjen)oppdage viktige norske komponister, er altså hverken nytt eller uvanlig. Den mest oversette norske fiolinkonserten er den i d-moll av Catharinus Elling (1858–1942) som ble utgitt i 1918; Arve Tellefsens innspilling fra 1987 avdekket et verk fullt på høyde med det romantiske standardrepertoaret innen fiolinkonserter – Bruch g-moll, Dvořák, Glazunov, Tsjaikovskij osv – og allikevel er det forbløffende nok ikke foretatt noen annen innspilling i løpet av de mellomliggende tre tiår. Tellefsens pionerinnsats, som finnes på YouTube, viser med all mulig tydelighet hvor viktig minneverdige melodier er for at et verk som en fiolinkonsert skal oppnå suksess (lytt etter «Don’t cry for me, Argentina» – Elling var der først!).

Hjalmar Borgstrøms (1864-1925) fiolinkonsert i G-dur fra 1914 er ikke like minneverdig som Ellings (den har atmosfære fremfor sterke melodier), og med sine 36 minutter er den for lang for sitt materiale, men den er en fabelaktig oppdagelse uansett. Den innleder med et varsomt kallerop fra paukene, en dristig, søkende påstand fra solofiolinen besvares av innforståtte treblåsere, og slik folder den 16 minutter lange førstesatsen seg som en rapsodi i fri form, mer som en tankegang i utvikling en i noen tydelig musikalsk form. Den er ofte svært vakker i sin dagdrømming, sporadisk satt opp mot heroisk orkesterkomponering som sterkt antyder friluft – skjønt noe mer generelt nordisk friluft enn spesifikt norsk. Den langsomme Adagio-satsen begynner med en rørende koral-aktig figur i strykere og horn, som nå og da vender tilbake. Paradoksalt, til tross for fravær av hva tyskerne kaller «ørekrypere» i det melodiske materialet, har musikken uansett ekte personlighet. Finalen slår inn med en fengende (endelig!) dans, som viser seg å være hovedtemaet i en rondo, skjønt Borgstrøm vandrer ofte off piste, og denne satsen går i mål etter mer enn 11 minutter. Men selv om musikken ikke har tatt den retteste veien mellom A og B, er utsikten langs ruten aldri mindre enn herlig – og på slutten synes verket bare å bli borte i krattet og forsvinne i noen meloditråder. Hvis Borgstrøms konsert ikke skulle slå an, er det iallfall ikke Eldbjørg Hemsings skyld: hun byr på stjernespill, teknisk stø som en fjellgeit, dristig og påståelig der det kreves, og sødmefylt som spunnet sukker i den langsomme satsen. Den estiske dirigenten Olari Elts og wienersymfonikerne gir formfull, livlig orkesterstøtte.

Deres tolkning av Sjostakovitsj’ første konsert (et pussig verk å sette sammen med Borgstrøm) er greit mer enn fremragende – den mangler noe av det desperate bittet, den ville lidenskapen og tragiske uavvendeligheten som (for eksempel) de som uroppførte den, David Ojstrakh og Jevgenij Mravinskij, fylte den med fra midten på 1950-tallet av. Noe av grunnen er at Hemsing ikke graver dypt nok ned i strengene, slik at solostemmen mangler tyngde. Klarheten i denne innspillingen ligger selvsagt milelangt fra bokseklangen den gang, og hvem ville vel kjøpe denne platen for Sjostakovitj? Jeg ville også foretrukket større engasjement i musikken i Thomas Blocks CD-hefte: han avspiser den dypt bevegende Passacaglia i 3. sats i Sjostakovitsj med tretten ord. Når det gjelder Borgstrøm, anbefales denne innspillingen på det sterkeste.

ELDBJØRG HEMSING STORMEN ARTIST IN RESIDENCE

Eldbjørg Hemsing named 2018 ‘Artist in Residence’ at Stormen Konserthus

Violinist Eldbjørg Hemsing is the ‘2018 Artist in Residence’ at Stormen Konserthus Bodø Norway, where she will perform in concert and recital on several occasions throughout the year. The iconic concert hall, which is situated in Bodø in the far North of Norway, was unveiled in 2014 and has been praised for both its world-class acoustics and initiative in presenting musical excellence. In her first appearance at Stormen Eldbjørg Hemsing will perform Massenet’s Thaïs: Méditation at the New Year’s Gala Concert (5 January 2018), together with the Nordnorsk Opera og Symfoniorkester – Arctic Philharmonic and conductor Henrik Schaefer. She returns in spring to perform Hjalmar Borgström’s Violin Concerto in G major, op. 25 (9 March) with the Nordnorsk Opera og Symfoniorkester – Arctic Philharmonic and Eva Ollikainen – Conductor, with an additional performance at KulturHuset i Tromsø. Also featured in the Residency are performances of Dvořák ́s Mazurek and Halvorsen’s Norwegian Dances for Violin and Orchestra at the NOSO ́s outdoor concert at Nordland Musikkfestuke, whilst her final appearance will be a specially programmed recital with the acclaimed Macedonian pianist Simon Trpčeski. “I am honoured to be appointed Stormen’s ‘2018 Artist in Residence” commented Eldbjørg Hemsing. “I can’t wait to get up to the North again where I have such fond memories of previous performances and where the wild and powerful nature gives a different dimension of musical inspiration. I am particularly proud to be performing Borgström’s violin concerto which is a piece that I have become passionate about and which deserves much more attention than it currently receives. He is a Norwegian composer who was famous at the beginning of the 20th century but whose name has completely dropped from programmes both at home and abroad.”

About Stormen Konserthus Bodø / Stormen Concert Hall Bodø

Stormen Konserthus Bodø / Stormen Concert Hall Bodø’s world-class acoustics ensure optimal conditions for classical masterpieces as well as the performances of pop/rock shows, theatre, dance and conferences.The large hall seats 900 people and offers some of the worlds best acoustics for classical music. Variable acoustic panels and a full size flytower and orchestra pit makes this hall equally suitable for opera, ballet, pop, jazz, rock and theatre. Our Steinway grand piano was carefully selected by Leif Ove Andsnes. The small hall seats 240, the chamber hall around 80. The foyers are well suitable for concerts and receptions, and legendary club venue Sinus (460 capacity) has the perfect atmosphere for jazz and rock. “We are very proud to appoint Eldbjørg Hemsing as the ‘2018 Artist in Residence’. She has truly established herself as a top international artist and we look forward to the variety of her virtuoso performances at our concert hall.” Rolf-Cato Raade, director Stormen.